กีตาร์ไฟฟ้า Electric
เบส Bass
แอมป์ Amplifiers
เอฟเฟค Pedals & Multi-Effect
อุปกรณ์อื่นๆ Accessories
Exclusive Brands Authorized Dealer
-10%
17,550.00 ฿
-15%
18,700.00 ฿
-10%
11,520.00 ฿
13,900.00 ฿
-10%

Custom Shop Collection

Gibson SJ-200 Custom – Ebony

270,000.00 ฿
-10%

Custom Shop Collection

Gibson Hummingbird Custom – Ebony

216,000.00 ฿
-10%
18,000.00 ฿

Filter by price
Brand
1
10
30
17
30
38
10
21
27
8
7
23
1
2
1
3
30
3
1
หมวดหมู่
+
0
+
264
30
3
3
9
4
4
1
5
4
7
9
2
3
1
3
1
1
23
3
1
2
2
4
1
6
2
1
1
21
3
9
1
4
30
7
15
7
10
2
1
1
1
4
10
3
1
30
3
1
27
38
3
6
9
1
4
5
5
2
1
1
1
3
2
2
17
17
3
1
1
1
1
1
1
+
0
+
0
+
0
+
0
+
0
+
0
+
0
+
0
ประเภท
88
264
29
1
ทรงยอดนิยม
2
2
3
2
1
2
5
9
1
66
3
41
7
18
2
2
1
19
7
4
3
9
2
1
4
5
3
1
1
1
2
Series
7
11
3
9
1
2
1
6
4
2
1
3
2
5
10
2
1
1
2
2
3
15
6
1
1
1
3
15
8
1
2
9
4
1
2
2
3
5
1
1
17
3
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
5
4
9
6
3
5
1
2
1
1
1
4
บอดี้ Body
2
90
122
5
37
6
1
Color
2
1
1
1
1
5
2
2
1
1
1
5
1
2
6
2
1
3
2
3
1
2
2
1
16
4
13
1
2
1
4
1
1
6
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
62
13
5
2
1
1
4
2
1
1
1
1
6
2
1
1
1
5
3
1
1
1
16
1
2
4
4
1
1
8
1
1
1
19
16
1
6
1
1
3
จำนวนสาย
249
2
11
Line
Messenger
Phone
Messenger
Line
Phone