Ibanez เป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะว่ามีศิลปินที่เป็นมือกีตาร์มือเบสชื่อดังระดับโลกมักนำมาใช้เป็นกีตาร์หรือเบสคู่ใจอยู่เป็นประจำ และยังมีอุปกรณ์เครื่องดนตรีอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เอฟเฟค กีตาร์โปร่ง กระเป๋ากีตาร์ กระเป๋าเบส อุปกรณ์ดูแลรักษาเครื่องดนตรีก็มีไว้ให้เลือกใช้อย่างครบถ้วน

Line
Messenger
Phone
Messenger
Line
Phone