เปิดตัว 𝐓𝐎𝐍𝐄𝐗 𝐎𝐍𝐄 เอฟเฟคขนาดกะทัดรัด จากค่าย 𝐈𝐊 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐀𝐦𝐩𝐥𝐢𝐓𝐮𝐛𝐞 ที่รวมโปรไฟล์แอมป์, คาบิเน็ต และเอฟเฟคโมเดลเด็ดๆ ไว้เพียบ!!

TONEX ONE เอฟเฟคก้อนขนาดกะทัดรัด รวมโปรไฟล์แอมป์ คาบิเน็ต เอฟเฟคก้อน ไว้มากมาย สามารถโหลดโมเดลของ TONEX software และปรับแต่งได้อย่างสะดวกง่ายดาย

IK Multimedia AmpliTube เปิดตัว TONEX ONE

ก้อนขนาดกะทัดรัด รวมโปรไฟล์แอมป์ คาบิเน็ต และเอฟเฟคก้อนเด็ดๆ ไว้มากมาย ตามคอนเซปท์ UNLIMITED TONE FOR ALL
Key Features

  • Load Them Up, AI Style – Load and play AI Tone Modeled amps, cabs, and pedals
  • Connection is King – TRS mono/stereo out to connect real amps, PA or FRFR cabs
  • Full of Presets – Load up to 20 presets in A/B or on/off configurations
  • Built-In Tuner and Effects! – Onboard tuner, EQ, gate, compressor and reverb
  • Want Multiple with different Lights? – Customizable micro-knob colours, making it simple to add multiple pedals to your chain.
  • Consult the TONEX Archives – TONEX Librarian to load and organize over 25,000 Tone Models and counting…
  • TONEX Software – Model your real rig with included TONEX SE software
  • Silent Practice – Mono input and stereo/mono TRS output that doubles as a headphone out for silent playing.
  • Its Also an Audio Interface – The TONEX ONE also doubles as a 24 bit/44.1 kHz USB audio interface, so you don’t need any other gear to plug into your studio. Record with or without the onboard preset for low-latency recording.

TONEX ONE works with any guitar or bass rig including real amps, PA systems, or FRFR cabinets. It fits easily on any pedalboard and is small enough to add multiple units without sacrificing valuable space.

The TONEX Archives

Choose from a library of thousands of rare, one-of-a-kind amps and rigs, or use the included TONEX software to model your own gear to take your custom tone anywhere.

The TONEX ONE includes 200 Premium Tone Models of your choice, access to over 25,000 free user Tone Models on ToneNET, and the option to expand with premium Tone Partner and Signature collections.

Inspiring Presets

Load up to 20 presets with 3 playable slots to use any time. You can load any combination of pedal, amp and whole-rig models. Select between two performance modes: Dual A/B or on/off operating modes.

Load Impulse Responses

Load any custom IR or use IK’s VIR cabinets to fully customize your sound.

Includes an onboard tuner, noise gate, EQ and compressor, and 5 stereo reverbs including hall, room, plate, and 2 spring reverbs.

The Power of the TONEX SE Software

The included TONEX SE software can be used to capture your rig, organize and transfer Tone Models, as a standalone application, or a plug-in integrated with your DAW to enjoy the exact same tone you use live in your studio productions.iGuitar Music
Line
Messenger
Phone
Messenger
Line
Phone